Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2011 Αναρτήθηκε από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. . Η μέρα μας σήμερα ήταν θαυμάσια! Τα παιδιά με καλημέρισαν όλο χαρά. Με το που ξεκινήσαμε τους έδειξα τι είχα πάρει από το βιβλιοπωλείο για να φτιάξουμε το σκηνικό της γιορτούλας μας και τα δωράκια τους. Όταν ακούς από τα παιδιά ευχαριστώ, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να έχεις. Το πρόγραμμα καθορίστηκε ως εξής:

Τα παιδιά ασχολήθηκαν πρώτα με το πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης σχολικών βιβλίων. Μια δεμένη ομάδα, αποτελούμενη από 9 μαθητές διαφορετικής ηλικίας, μέτρησαν, κατέγραψαν και ταξινόμησαν τα σχολικά βιβλία που έχουμε σε απόθεμα. Τα τακτοποίησαν έπειτα στα ράφια. Ύστερα από αυτό, κατέγραψαν τις λίστες με τα βιβλία στους υπολογιστές απ' όπου θα τα έπαιρνα σε ηλεκτρονική μορφή για να στείλω τον ενιαίο πίνακα με τα αποθέματα σε βιβλία που έχει το σχολείο μας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Μεσσηνίας, μέσω του οποίου θα αποσταλλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Η συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα μάς προσφέρει πολλά. Ας αναφέρουμε στη συνέχεια μερικά στοιχεία για το Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων.


Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τον Ο.Ε.Δ.Β., έχει σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα με έναρξη υλοποίησης από το σχολικό έτος 2010- 2011.
Άμεσος στόχος του προγράμματος Συλλογής και Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων είναι η συστηματική συγκέντρωση βιβλίων των μαθητών μετά το πέρας της χρήσης τους, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν από τους μαθητές κατά το επόμενο σχολικό έτος ή να επιστραφούν στον Ο.Ε.Δ.Β. για πολτοποίηση.
Ευρύτερα, οι στόχοι του προγράμματος αυτού σχετίζονται με την καλλιέργεια στους μαθητές μιας νέας αντίληψης και συνακόλουθα μιας νέας στάσης απέναντι στο σχολικό τους βιβλίο, μιας αντίληψης που θα βασίζεται στη συνειδητοποίηση της αξίας (οικονομικής, χρηστικής, περιβαλλοντικής, συναισθηματικής. Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι του προγράμματος είναι:
Η ανάπτυξη και εδραίωση του σεβασμού στο σχολικό βιβλίο,
Η ανάπτυξη αίσθησης ευθύνης απέναντι στη διαχείριση και αξιοποίηση ενός δημόσιου αγαθού,
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών,
Η ενίσχυση του εθελοντισμού στα σχολεία και
Η εξοικονόμηση πόρων.
Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία του προγράμματος επιδιώκονται και επιμέρους στόχοι, όπως η ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας, η εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων και η δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, στο σχολείο, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία.
Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι ο εθελοντικός του χαρακτήρας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με σχολεία ή τάξεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Εκτιμάται ότι σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές λειτουργώντας αυτόνομα, με αυτενέργεια και διάθεση συμμετοχής θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της οικονομίας και θα αποκομίσουν μια σημαντική εμπειρία εθελοντισμού.
Η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος (σχολική χρονιά 2010- 2011) εξελίσσεται ως εξής:
Α. Ενημέρωση των σχολείων για το πρόγραμμα
Β. Ορισμός υπευθύνων για τη συλλογή βιβλίων στο τέλος της χρονιάς
Γ. Παραλαβή από τις σχολικές μονάδες των βιβλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν και όσων είναι σε άριστη κατάσταση
Δ. Διαμόρφωση της παραγγελίας για τη νέα σχολική χρονιά με βάση τα αποθέματα (όπως διαμορφώθηκαν από τη συνετή διαχείριση και τα βιβλία που επεστράφηκαν)
Ε. Ανάδειξη των σχολείων με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραγγελίας βιβλίων σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών
ΣΤ. Επιβράβευση
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, είναι απαραίτητη η εποπτεία και η στήριξη των μαθητών, ώστε τα βιβλία να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από το Δ/ντή του σχολείου, δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς, ένα μέλος του συλλόγου γονέων και δύο (2) μαθητές. Προτείνεται επίσης να υπάρχουν τρία (3) στάδια αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Τα στάδια αυτά θα είναι:
α) Πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων,
β) Μέσα Μαρτίου και
γ)Τέλος Σχολικής Χρονιάς. Στο τελικό στάδιο, τα βιβλία θα συγκεντρώνονται από τις μαθητικές κοινότητες σε προκαθορισμένο χώρο, θα ταξινομούνται ανά τάξη .
Επιπρόσθετες δράσεις εμπλουτισμού του περιεχομένου του προγράμματος, επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και του Ο.Ε.Δ.Β. μπορούν να είναι:
- Η δημιουργία αφισών για την προώθηση του Προγράμματος.
- Η συγγραφή από τους μαθητές μίας επιστολής, η οποία θα συνοδεύει κάθε αντίτυπο βιβλίου.
- Η διαδικτυακή ενημέρωση και επικοινωνία με άλλα σχολεία, ώστε να δημιουργηθούν σχολικά δίκτυα τα οποία θα δράσουν συλλογικά και πολλαπλασιαστικά.
- Καθιέρωση ημέρας παράδοσης των χρησιμοποιημένων βιβλίων.
Η βράβευση των σχολείων θα γίνει για τα πρώτα πενήντα (50) σχολεία με παροχή εκπαιδευτικού υλικού από τον ΟΕΔΒ και με την απονομή τιμητικού διπλώματος για όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.. Θα βραβευθεί επίσης και η καλύτερη αφίσα, η οποία θα ανατυπωθεί από τον ΟΕΔΒ για να σταλεί στα σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά. Η βράβευση των σχολείων θα γίνει σε ημερίδα την οποία θα οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον ΟΕΔΒ. (Εγκύκλιος 149991/Γ7/26-11-2010)
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Technorati
 • Facebook
 • TwitThis
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Live
 • Google
 • Reddit
 • Sphinn
 • Propeller
 • Slashdot
 • Netvibes

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου